Izmjena narudžbe

Izmjena narudžbe

 

Za izmjene narudžbe ili opoziv narudžbe nazovite naše prodajne savjetnike za pomoć na broj telefona 091/3015 429 .

Molimo da prilikom poziva pripremite serijski broj narudžbe (četveroznamenkasti broj koji se nalazi u polju [Narudžba#—-]) koji Vam je stigao u e-pošti prilikom predaje narudžbe!

Promjena artikla iz narudžbe

  • Ako ste u okviru jedne narudžbe naručili više artikala, neželjeni artikl možete opozvati. Željeni model artikla zatim naručite ponovno – predajom nove web narudžbe. Preostali dio izvorne narudžbe ostaje važeći. Rješenje je prikladno samo kad je riječ o osobnom preuzimanju artikala, inače bi morali dvaput platiti troškove dostave.
  • Druga mogućnost je opoziv narudžbe u cijelosti i ponovna narudžba svih artikala.

Promjena datuma i načina dostave

Način dostave kod predane narudžbe, nažalost, ne možete mijenjati. To znači da je narudžbu potrebno opozvati i predati novu.Izmjena